Termeni Și Condiții

1. Elemente Definitorii

Termenii şi condiţiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri şi servicii de către Schwarz Gruppe Int prin intermediul magazinului virtual vreau-print.ro către cumpărător şi pot fi modificate oricând de către vreau-print.ro.

Astfel, următorii termeni vor însemna:

Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau altă entitate juridică ce emite o comandă.

Vânzător – societatea comercială Schwarz Gruppe Int S.R.L., având punctul de lucru în Sibiu, judeţul Sibiu, str. Ştefan cel Mare, nr,152-154 , înregistrată la Registrul Comertului: J32/3/2013 , CIF: RO 31055634.

Bunuri şi Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele şi serviciile menţionate în comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile şi Serviciile şi Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri şi Servicii şi să facă plata acestora.

Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător.

Drepturi de proprietate Intelectuală (în cele ce urmează DPI) – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor şi drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate şi înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Specificaţii – toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt precizate în Comandă.

2. Documente Contractuale

Prin lansarea unei Comenzi electronice sau telefonice pe site-ul vreau-print.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile.

Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanţei:

  1. Comanda (împreună cu menţiunile clare asupra datelor de livrare şi facturare) şi condiţiile sale specifice;
  2. Specificaţiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul);
  3. Termeni şi condiţii.

Pentru Politica de Retur şi Modalitate de livrare comandă, vă rugăm să accesaţi: https://www.vreau-print.ro/politica-de-retur şi https://www.vreau-print.ro/despre-livrare .

Dacă Vânzătorul confirmă Comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Confirmarea Comenzii se face telefonic sau electronic (e-mail).

Preţurile produselor din comandă sunt valabile 48 de ore lucrătoare de la data înregistrării comenzii.

Termenii şi condiţiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.

3. Extinderea Obligaţiilor Vânzătorului

  1. Vânzătorul îşi va utiliza cunoştinţele sale profesionale şi tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă şi va livra Bunurile şi Serviciile care îndeplinesc cerinţele, nevoile şi specificaţiile Cumpărătorului;
  2. Informaţiile prezentate pe site-urile vânzătorului, au caracter informativ şi pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunţare prealabilă. De asemenea, din considerenţe legate de spaţiu şi coerenţa structurii informaţiei, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informaţiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziţionat;
  3. Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interacţiunea cu acesta, postarea opiniilor vis-a-vis de produse sau comunicarea prin adresele menţionate la secţiunea “contact”. Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conţin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta;
  4. În cazul unui volum de trafic neobişnuit de mare provenit din partea unei reţele de internet, vreau-print.ro îşi rezervă dreptul de a cere utilizatorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informaţiei din cadrul site-ului.

4. Cesionarea Şi Subcontractarea

Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru servicii ce ţin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil faţă de Cumpărător pentru toate obligaţiile contractuale.

5. Dreptul De Proprietate Intelectuală Şi Industrială (Dpi)

Cumpărătorul înţelege dreptul de proprietate intelectuală şi nu va dezvălui unei terţe părţi sau nu va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător.

De asemenea, numele site-ului precum şi însemnele grafice sunt în proprietatea Schwarz Gruppe Int  şi nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

6. Confidenţialitate - Publicitate

Informaţiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului/comenzii şi pot fi făcute cunoscute numai cu consimţământul scris al Vânzătorului şi după obţinerea unui angajament de confidenţialitate din partea celui care le primeşte.

Nici o declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.

Mesajele vreau-print.ro sunt transmise prin intermediul partenerilor specializaţi şi agreaţi de vreau-print.ro. Astfel sunt asigurate confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor.

Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiţi Vânzătorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii. Sunteţi, de asemenea, de acord că Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-aţi trimis prin intermediul site-ului www.vreau-print.roSchwarz Gruppe Int  nu va constitui subiect de obligaţii referitoare la confidenţialitatea informaţiilor trimise, dacă legislaţia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Prin înscrierea în baza de date vreau-print.ro, cumpărătorul îşi oferă consimţământul expres, în limitele legislaţiei în vigoare, de a fi contactat de către terţi, parteneri ai vreau-print.ro: furnizori de servicii de marketing, alţi furnizori de servicii; agenţii de stat, guvernamentale sau asociaţii din domeniul asigurărilor, atunci când legislaţia specifică prevede acest lucru; alte companii cu care vreau-print.ro poate dezvolta programe comune de ofertare pe piaţa produselor si serviciilor noastre, etc.

7. Termene / Penalităţi

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare şi/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunţe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul să revendice daune suplimentare de la Vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parţiale din partea Vânzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite. 

În cazul în care Cumpărătorul întârzie din vina sa plata mărfurilor în termenul prevăzut în factura emisă de Vânzător, este obligat la plata unei penalităţi de 0,5% pe zi din suma datorată.

În cazul în care Vânzătorul primeşte informaţii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucrătoare.

8. Facturare - Plăţi

Preţurile produselor afişate în cadrul site-ului www.vreau-print.ro includ T.V.A. conform legii în vigoare.

Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate şi Serviciile prestate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

9. Riscuri Şi Responsabilităţi

1.Livrare

Vânzătorul se obligă să expedieze bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.

 b. Transport – Ambalare

În afară de cazul în care este agreat de Vânzător şi Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile şi responsabilităţile asociate cu Bunurile în momentul predării acestora către curierul cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare.

Vânzătorul va efectua livrare Bunurilor pe teritoriul României în zonele de acoperire specificate în site.

10. Acceptare

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menţionate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate nu sunt conforme specificaţiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele. De asemenea, pentru produsele vândute şi livrate de vreau-print.ro ( Schwarz Gruppe Int ) Cumpărătorul beneficiază de returul produselor în 30 zile.

11. Garanţii

Toate produsele / materialele comercializate de către site-ul www. vreau-print.ro beneficiază de condiţii de garanţie conforme legislaţiei în vigoare şi politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele / materialele sunt noi, în ambalajele originale şi provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

În cazul produselor/ materialelor vândute şi livrate de vreau-print.ro certificatele de garanţie şi/sau calitate sunt emise direct de producător.

În cazul certificatelor de garanţie emise de producători, produsul/materialul reclamat defect în perioada de garanţie trebuie prezentat direct la sediul meţionat în Contract. Acesta  va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanţiei.

Lipsa certificatului de garanţie al produsului trebuie semnalată în maxim 48 ore de la recepţia mărfii în pagina de Contact a vreau-print.ro. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

12. Transferul Proprietăţii

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plăţii din partea Cumpărătorului în locaţia indicată în comandă (înţelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

13. Răspundere

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor după livrare şi în special pentru pierderea produselor.

Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanţii şi/sau partenerii săi de orice fel implicaţi în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligaţiile contractuale.

14. Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, vreau-print.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor/clienţilor (Cumpărătorilor) privind situaţia contului lor de pe vreau-print.ro, informarea utilizatorilor/clienţilor privind evoluţia şi starea comenzilor, evaluarea produselor şi serviciilor oferite, activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont şi/sau de Comandă declaraţi că acceptaţi necondiţionat că datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a vreau-print.ro, şi vă daţi acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate nelimitat teritorial şi/sau temporar de către vreau-print.ro, afiliaţii şi colaboratorii acestora pentru desfăşurarea şi/sau derularea de către vreau-print.ro, afiliaţii şi colaboratorii acestora de activităţi cum ar fi, dar fără a se limita la, activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului. De asemenea, vă daţi acordul expres şi neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către vreau-print.ro atât afiliaţilor săi precum şi altei/altor entităţi din ţară sau străinatate.

Prin citirea acestor Termeni şi Condiţii aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodată, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale şi de a solicita ştergerea totalş sau parţialş a acestora. Pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa Schwarz Gruppe Int , str. Ştefan cel Mare, nr. 152-154, Sibiu, Judeţul Sibiu, vă puteţi exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

– o dată pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;

– să interveniţi asupra datelor transmise;

– să vă opuneţi prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară;

– să solicitaţi ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.

Astfel, vreau-print.ro poate notifica utilizatorii/clienţii privind ofertele curente prin newsletter-ul săptămânal, şi poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Vreau-print.ro nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site-ul vreau-print.ro poate opta pentru ştergerea acesteia din baza noastră de date.

Informaţiile pe care ni le furnizaţi vor fi utilizate în scopul pentru care le-aţi furnizat, pentru a administra, a sprijini şi a evalua serviciile noastre şi a preîntâmpina încălcarea securităţii, a legii şi a termenilor noştri contractuali.

De asemenea, vreau-print.ro poate furniza datele dumneavoastraă cu caracter personal altor companii cu care se află în relaţii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confideţialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a produselor şi serviciilor noastre, asiguratori.

Informaţiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchet, Poliţie, Instanţele judecătoreşti şi alte organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

15. Forţa Majoră

Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

16. Legea Aplicabilă - Jurisdicţia

Eventualele litigii apărute între vreau-print.ro şi utilizatori / clienţi / cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.